Oversikt over alle varene

« Barnas Barnehage 3 | Main | Barnas barnehage 2 »
onsdag
feb272013

0-6 Hjemmesidegenerator

Den perfekte nettsideløsningen for barnehager

0-6’ hjemmesidegenerator er bygget opp på en måte som gjør at du administreres siden på selve siden og ikke via innlogging et annet sted. Du navigerer deg som vanlig rundt på siden og gjør de endringene du måtte ønske der du ønsker dem.

Som bruker av vårt system får du eget domenenavn om du ikke allerede har dette. Adressen til siden vil da være www.dinbarnehage.0-6.no

Med vår hjemmesidegenerator har du en side for bilder, en side for informasjon, en side for nedlastinger av forskjellige dokumenter og en side for kontakt.

Du kan enkelt laste opp bilder. Systemet skalerer bildene til et format som tilpasser seg den enkelte brukers skjerm. Du trenger derfor aldri scrolle opp og ned for å se hele bildet

For at du skal kunne teste systemet har vi satt opp en demoside du kan redigere og teste ut ved å logge deg inn. Brukernavn og passord et tilgjengelig på demoversjonen.

SE DEMOVERSJON>>

Med vår hjemmesidegenerator får du eget domenenavn (eks: www.dinbarnehage.0-6.no). Siden er lett å bruke. Vi setter alt opp.

 

Pris: 199,- pr mnd.
(Abonnementsprodukt)

Buy

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  0-6 - Butikk2013 - 0-6 Hjemmesidegenerator
 • Response
  Response: Gratis annonser
  0-6 - Butikk2013 - 0-6 Hjemmesidegenerator
 • Response
  Response: internet
  0-6 - Butikk2013 - 0-6 Hjemmesidegenerator
 • Response
  Response: feedburner.com
  0-6 - Butikk2013 - 0-6 Hjemmesidegenerator

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
0-6
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo
Tlf: 482 87 059
E-post: anders@0-6.no
Org nr: 986405887
0-6 drives av:
0-6 Utvikling Nederhoed
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo